Bản lề nối 2 cánh tủ trên Cariny Angla C 22
Bản lề cho cánh cửa kính Cariny Glasi K 57
Bản lề cho cánh cửa kính Cariny Glasi K 26
Bản lề thép cho khung cửa nhôm Cariny Alumi A 15
Bản lề thép cho khung cửa nhôm Cariny Alumi A 14
Bản lề inox 304 mờ, pít-tông đồng Cariny Inoxa S 35
Bản lề inox 304 mờ, pít-tông đồng Cariny Inoxa S 34
Bản lề thép, góc mở 95 độ Cariny Eclip C 56
Bản lề thép, góc mở 110 độ Cariny Eclip C 16
Bản lề thép, góc mở 110 độ Cariny Eclip C 15
Bản lề thép, góc mở 110 độ Cariny Eclip C 14
Bản lề thép, góc mở 95 độ Cariny Stero C 13
Bản lề thép, góc mở 95 độ Cariny Stero C 12