Bản lề Sensys có tích hợp giảm chấn 110 độ
Bản lề Hettich Intermat 110

GNY:43,300

GKM: 39,000đ

Bản lề Hettich Intermat 110

Bản lề Intermat 110, nhấn mở
Bản lề Intermat 165

GNY:154,000

GKM: 140,000đ

Bản lề Intermat 165

Bản lề Intermat 65 cho cửa tủ góc
Bản lề Intermat 95, gỗ dày đến 43mm
Bản lề Slide-on 95

GNY:16,000

GKM: 16,000đ

Bản lề Slide-on 95

Nêm giảm chấn gắn trên tay bản lề Intermat
Nêm giảm chấn bắt vào lỗ khoan
Nêm giảm chấn bắt vào vách tủ