HÃNG SẢN XUẤT

GNY:43,300

GKM: 39,000 đ

Bản lề Hettich Intermat 110

GNY:44,400

GKM: 40,000 đ

Bản lề Intermat 110, nhấn mở

GNY:154,000

GKM: 140,000 đ

Bản lề Intermat 165

GNY:143,000

GKM: 130,000 đ

Bản lề Intermat 65 cho cửa tủ góc

GNY:110,000

GKM: 110,000 đ

Bản lề Intermat 95, gỗ dày đến 43mm

GNY:16,000

GKM: 16,000 đ

Bản lề Slide-on 95

GNY:40,700

GKM: 37,000 đ

Nêm giảm chấn bắt vào lỗ khoan

GNY:42,900

GKM: 39,000 đ

Nêm giảm chấn bắt vào vách tủ