GNY:22,500,000

GKM: 20,200,000 đ

Bếp điện từ Dmestik NA 773 IT

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000 đ

Bếp từ Dmestik NA 772 IB

GNY:19,500,000

GKM: 17,500,000 đ

Bếp điện từ Dmestik ES 772 DKT