GNY:21,769,000

GKM: 18,503,000 đ

Bếp Từ Hafele Lavina - 536.01.601

GNY:27,445,000

GKM: 23,300,000 đ

Bếp Từ Hafele Benita - 536.01.595

GNY:13,574,000

GKM: 10,418,000 đ

Bếp Từ Hafele Malia - 536.01.610

GNY:14,828,000

GKM: 12,580,000 đ

Bếp Điện Hafele Adela - 536.01.631

GNY:9,537,000

GKM: 8,075,000 đ

Bếp Điện Hafele Dario - 536.01.620

GNY:22,490,000

GKM: 19,840,000 đ

Bếp từ đôi Hafele HC-I772A

GNY:22,999,000

GKM: 20,000,000 đ

Bếp từ Hafele HC-I603B

GNY:23,990,000

GKM: 21,990,000 đ

Bếp Từ Hafele HC-I604A

GNY:15,790,000

GKM: 14,790,000 đ

Bếp từ domino Hafele HC-I302B

GNY:16,990,000

GKM: 15,990,000 đ

Bếp Điện hafele HC-R772A

GNY:14,900,000

GKM: 13,990,000 đ

Bếp Điện Hafele HC-R603B

GNY:30,390,000

GKM: 29,390,000 đ

Bếp điện từ HC-M773A