Bếp điện kết hợp từ Romal RIE 11C
Bếp từ Romal RI 23C

GNY:10,200,000

GKM: 7,000,000đ

Bếp từ Romal RI 23C

Bếp điện Romal RE 24C

GNY:11,500,000

GKM: 7,750,000đ

Bếp điện Romal RE 24C

Bếp từ Romal RI 22C

GNY:5,690,000

GKM: 3,500,000đ

Bếp từ Romal RI 22C

Bếp điện từ Romal RIE 321C

GNY:18,900,000

GKM: 11,980,000đ

Bếp điện từ Romal RIE 321C

Bếp điện từ Romal RIE 112C

GNY:10,900,000

GKM: 6,450,000đ

Bếp điện từ Romal RIE 112C

Bếp từ Romal RI 20S

GNY:16,900,000

GKM: 7,130,000đ

Bếp từ Romal RI 20S

Bếp điện đơn romal RE 01C

GNY:2,700,000

GKM: 1,800,000đ

Bếp điện đơn romal RE 01C

Bếp từ đơn Romal RI 02C

GNY:2,700,000

GKM: 1,944,000đ

Bếp từ đơn Romal RI 02C