GNY:7,990,000

GKM: 577,900 đ

Bếp điện kết hợp từ Romal RIE 11C

GNY:10,200,000

GKM: 7,130,000 đ

Bếp từ Romal RI 23C

GNY:11,500,000

GKM: 5,740,000 đ

Bếp điện Romal RE 24C

GNY:5,690,000

GKM: 3,149,000 đ

Bếp từ Romal RI 22C

GNY:18,900,000

GKM: 10,479,000 đ

Bếp điện từ Romal RIE 321C

GNY:10,900,000

GKM: 6,979,000 đ

Bếp điện từ Romal RIE 112C

GNY:16,900,000

GKM: 6,499,000 đ

Bếp từ Romal RI 20S

GNY:2,700,000

GKM: 1,800,000 đ

Bếp điện đơn romal RE 01C

GNY:2,700,000

GKM: 2,060,000 đ

Bếp từ đơn Romal RI 02C