Bếp điện Taka TK- R02C

GNY:9,560,000

GKM: 5,250,000đ

Bếp điện Taka TK- R02C

Bếp điện Taka TK-R02B

GNY:11,680,000

GKM: 6,250,000đ

Bếp điện Taka TK-R02B

Bếp điện TaKa- DQ02A
Bếp điện Taka TK- R02A

GNY:13,500,000

GKM: 6,900,000đ

Bếp điện Taka TK- R02A

Bếp từ Taka TK-I02C2

GNY:9,560,000

GKM: 3,095,000đ

Bếp từ Taka TK-I02C2

Bếp từ Taka TK-I02C

GNY:9,560,000

GKM: 4,660,000đ

Bếp từ Taka TK-I02C

Bếp từ Taka TK-I02B2

GNY:11,680,000

GKM: 5,450,000đ

Bếp từ Taka TK-I02B2

Bếp từ Taka TK-I02B

GNY:11,680,000

GKM: 6,050,000đ

Bếp từ Taka TK-I02B

Bếp từ Taka TK- I02A

GNY:13,500,000

GKM: 7,190,000đ

Bếp từ Taka TK- I02A

Bếp điện từ Taka TK-IR02D

GNY:9,200,000

GKM: 4,850,000đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02D

Bếp điện từ Taka TK-IR02B2

GNY:11,980,000

GKM: 5,800,000đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02B2

Bếp điện từ Taka TK-IR03C

GNY:11,200,000

GKM: 5,170,000đ

Bếp điện từ Taka TK-IR03C

Bếp điện từ Taka TK-IR02C2

GNY:9,860,000

GKM: 4,320,000đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02C2

Bếp điện từ Taka TK- IR02A

GNY:13,800,000

GKM: 5,740,000đ

Bếp điện từ Taka TK- IR02A

Bếp từ Taka TK-IR03A

GNY:16,600,000

GKM: 7,740,000đ

Bếp từ Taka TK-IR03A

Bếp điện từ Taka TKIR626N

GNY:16,800,000

GKM: 8,820,000đ

Bếp điện từ Taka TKIR626N

Bếp điện từ Taka TKIR626

GNY:16,800,000

GKM: 8,850,000đ

Bếp điện từ Taka TKIR626

Bếp điện từ Taka IR3EU

GNY:19,800,000

GKM: 10,350,000đ

Bếp điện từ Taka IR3EU

Bếp điện từ Taka IR2EU

GNY:16,880,000

GKM: 8,590,000đ

Bếp điện từ Taka IR2EU

Bếp điện từ Taka IR3ND

GNY:17,800,000

GKM: 9,060,000đ

Bếp điện từ Taka IR3ND