PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

Bếp điện từ Giovani G 313ET

GNY:26,800,000

GKM: 11,670,000đ

Bếp điện từ Giovani G 313ET

Bếp Điện Từ Faster FS 73ES

GNY:23,560,000

GKM: 10,740,000đ

Bếp Điện Từ Faster FS 73ES

Bếp điện từ Giovani G 251ET

GNY:9,860,000

GKM: 5,480,000đ

Bếp điện từ Giovani G 251ET

Bếp điện từ Giovani G-261ET

GNY:17,900,000

GKM: 9,850,000đ

Bếp điện từ Giovani G-261ET

Bếp điện từ Amica PH6220ZT

GNY:19,000,000

GKM: 19,000,000đ

Bếp điện từ Amica PH6220ZT

Bếp điện Amica PH6400Z

GNY:17,500,000

GKM: 13,800,000đ

Bếp điện Amica PH6400Z

Bếp hồng ngoại Amica PH 3200ZT

GNY:10,000,000

GKM: 10,000,000đ

Bếp hồng ngoại Amica PH 3200ZT

Bếp từ Amica KMI 13295F

GNY:37,800,000

GKM: 35,000,000đ

Bếp từ Amica KMI 13295F

Bếp từ Amica PI6512TK

GNY:28,800,000

GKM: 25,000,000đ

Bếp từ Amica PI6512TK

Bếp từ Amica KMI 13293C

GNY:26,900,000

GKM: 19,500,000đ

Bếp từ Amica KMI 13293C

Bếp Tủ Liền Lò Ariston CP 0V9 M X DE

GNY:45,500,000

GKM: 40,950,000đ

Bếp Tủ Liền Lò Ariston CP 0V9 M X DE

Bếp từ Ariston KIC 631 TB

GNY:28,000,000

GKM: 25,200,000đ

Bếp từ Ariston KIC 631 TB

Bếp điện Ariston NRA 640 B

GNY:20,000,000

GKM: 18,000,000đ

Bếp điện Ariston NRA 640 B

Bếp từ Benza BZ-820GD

GNY:6,500,000

GKM: 6,500,000đ

Bếp từ Benza BZ-820GD

Bếp từ Ariston NIC 641 B

GNY:26,000,000

GKM: 23,400,000đ

Bếp từ Ariston NIC 641 B

Bếp domino từ Ariston DZ 2KL IX

GNY:11,000,000

GKM: 9,900,000đ

Bếp domino từ Ariston DZ 2KL IX

Bếp điện từ Binova BI-273-DT

GNY:12,000,000

GKM: 5,130,000đ

Bếp điện từ Binova BI-273-DT

Bếp từ Ariston NRO 841 OX

GNY:20,000,000

GKM: 18,000,000đ

Bếp từ Ariston NRO 841 OX