PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

Bếp điện từ Binova BI-2288-IC

GNY:16,000,000

GKM: 6,530,000đ

Bếp điện từ Binova BI-2288-IC

Bếp điện từ Canzy CZ 630

GNY:21,800,000

GKM: 16,350,000đ

Bếp điện từ Canzy CZ 630

Bếp từ Binova BI-217-Induction

GNY:13,000,000

GKM: 5,610,000đ

Bếp từ Binova BI-217-Induction

Bếp điện từ Binova BI 3388

GNY:22,000,000

GKM: 10,240,000đ

Bếp điện từ Binova BI 3388

Bếp điện từ Canzy CZ 640

GNY:25,800,000

GKM: 19,350,000đ

Bếp điện từ Canzy CZ 640

Bếp điện từ Canzy CZ 601S

GNY:19,900,000

GKM: 14,925,000đ

Bếp điện từ Canzy CZ 601S

Bếp điện từ Chefs EH MIX2000A

GNY:8,500,000

GKM: 6,830,000đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX2000A

Bếp điện từ Chefs EH MIX31A

GNY:15,500,000

GKM: 13,950,000đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX31A

Bếp điện từ Chefs EH MIX54A

GNY:17,600,000

GKM: 13,130,000đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX54A

Bếp điện từ Chefs EH MIX311

GNY:13,990,000

GKM: 12,590,000đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX311

Bếp điện từ Chefs EH MIX866

GNY:17,990,000

GKM: 15,290,000đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX866

Bếp điện từ Faber FB 604IND

GNY:25,600,000

GKM: 13,870,000đ

Bếp điện từ Faber FB 604IND

Bếp từ Faber FB-603IND

GNY:25,000,000

GKM: 17,500,000đ

Bếp từ Faber FB-603IND

Bếp điện từ Faster FS-3CE

GNY:17,580,000

GKM: 13,250,000đ

Bếp điện từ Faster FS-3CE

Bếp từ Faster FS 740T

GNY:24,900,000

GKM: 17,400,000đ

Bếp từ Faster FS 740T

Bếp điện từ Faster FS 930CI

GNY:34,950,000

GKM: 23,900,000đ

Bếp điện từ Faster FS 930CI

Bếp Điện Từ Faster FS 2SE

GNY:17,900,000

GKM: 12,450,000đ

Bếp Điện Từ Faster FS 2SE

Bếp điện Faster FS 2E

GNY:9,990,000

GKM: 6,800,000đ

Bếp điện Faster FS 2E