PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:21,800,000

GKM: 21,800,000 đ

Bếp điện từ Giovani G313ET

GNY:9,860,000

GKM: 9,960,000 đ

Bếp điện từ Giovani G 251ET

GNY:17,900,000

GKM: 15,670,000 đ

Bếp điện từ Giovani G261ET

GNY:19,000,000

GKM: 14,960,000 đ

Bếp điện từ Amica PH6220ZT

GNY:17,500,000

GKM: 13,020,000 đ

Bếp điện Amica PH6400Z

GNY:10,000,000

GKM: 10,000,000 đ

Bếp hồng ngoại Amica PH 3200ZT

GNY:37,800,000

GKM: 26,910,000 đ

Bếp từ Amica KMI 13295F

GNY:28,800,000

GKM: 12,150,000 đ

Bếp từ Amica PI6512TK

GNY:26,900,000

GKM: 19,500,000 đ

Bếp từ Amica KMI 13293C

GNY:45,500,000

GKM: 40,950,000 đ

Bếp Tủ Liền Lò Ariston CP 0V9 M X DE

GNY:28,000,000

GKM: 25,200,000 đ

Bếp từ Ariston KIC 631 TB

GNY:20,000,000

GKM: 18,000,000 đ

Bếp điện Ariston NRA 640 B

GNY:6,500,000

GKM: 4,950,000 đ

Bếp từ Benza BZ-820GD

GNY:26,000,000

GKM: 23,400,000 đ

Bếp từ Ariston NIC 641 B

GNY:11,000,000

GKM: 9,900,000 đ

Bếp domino từ Ariston DZ 2KL IX

GNY:12,000,000

GKM: 2,980,000 đ

Bếp điện từ Binova BI-273-DT

GNY:20,000,000

GKM: 18,000,000 đ

Bếp từ Ariston NRO 841 OX

GNY:18,000,000

GKM: 13,740,000 đ

Bếp điện Ariston NRA 640 X