PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:15,000,000

GKM: 10,050,000 đ

Bếp điện Ariston NRM640X

GNY:18,000,000

GKM: 7,780,000 đ

Bếp từ Binova BI-2233-I

GNY:10,000,000

GKM: 9,000,000 đ

Bếp domino điện Ariston DZ 2K IX

GNY:8,800,000

GKM: 5,970,000 đ

Bếp điện Binova BI-247-DH

GNY:16,000,000

GKM: 10,020,000 đ

Bếp điện Binova BI-2266-C

GNY:11,000,000

GKM: 8,360,000 đ

Bếp Điện Binova BI-248- Ceramic

GNY:15,862,000

GKM: 10,590,000 đ

Bếp điện Bosch PKK631B17E

GNY:38,446,000

GKM: 35,090,000 đ

Bếp từ Bosch PIY679F17E

GNY:26,000,000

GKM: 23,485,000 đ

Bếp từ domino Bosch PIV375N17E

GNY:24,990,000

GKM: 26,435,000 đ

Bếp từ Bosch PID679F27E

GNY:43,192,000

GKM: 33,490,000 đ

Bếp từ Bosch PIL875L24E

GNY:31,605,000

GKM: 26,750,000 đ

Bếp từ Bosch PIJ659F27E

GNY:29,987,500

GKM: 21,990,000 đ

Bếp từ Bosch PID651N24E

GNY:23,237,500

GKM: 15,739,000 đ

Bếp từ Bosch PIL631B18E

GNY:36,955,000

GKM: 28,000,000 đ

Bếp từ Bosch PIV601N17E

GNY:13,920,000

GKM: 13,740,000 đ

Bếp domino điện Bosch PKF375V14E

GNY:41,147,000

GKM: 41,000,000 đ

Bếp từ Bosch PIZ975N14E

GNY:25,000,000

GKM: 23,300,000 đ

Bếp từ Bosch PID672F27E