PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:15,000,000

GKM: 10,050,000 đ

Bếp điện Ariston NRM640X

GNY:18,000,000

GKM: 5,520,000 đ

Bếp từ Binova BI-2233-I

GNY:10,000,000

GKM: 9,000,000 đ

Bếp domino điện Ariston DZ 2K IX

GNY:8,800,000

GKM: 3,990,000 đ

Bếp điện Binova BI-247-DH

GNY:16,000,000

GKM: 7,830,000 đ

Bếp điện Binova BI-2266-C

GNY:11,000,000

GKM: 4,450,000 đ

Bếp Điện Binova BI-248- Ceramic

GNY:15,862,000

GKM: 10,590,000 đ

Bếp điện Bosch PKK631B17E

GNY:38,446,000

GKM: 27,290,000 đ

Bếp từ Bosch PIY679F17E

GNY:26,000,000

GKM: 18,100,000 đ

Bếp từ domino Bosch PIV375N17E

GNY:1

GKM: 1 đ

Bếp từ Bosch PID679F27E

GNY:43,192,000

GKM: 29,690,000 đ

Bếp từ Bosch PIL875L24E

GNY:1

GKM: 1 đ

Bếp từ Bosch PIV975N17E

GNY:31,605,000

GKM: 23,690,000 đ

Bếp từ Bosch PIJ659F27E

GNY:29,987,500

GKM: 17,900,000 đ

Bếp từ Bosch PID651N24E

GNY:23,237,500

GKM: 13,900,000 đ

Bếp từ Bosch PIL631B18E

GNY:36,955,000

GKM: 25,490,000 đ

Bếp từ Bosch PIV601N17E

GNY:13,920,000

GKM: 13,750,000 đ

Bếp domino điện Bosch PKF375V14E

GNY:41,147,000

GKM: 27,299,000 đ

Bếp từ Bosch PIZ975N14E