PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

Bếp điện Ariston NRA 640 X

GNY:18,000,000

GKM: 16,200,000đ

Bếp điện Ariston NRA 640 X

Bếp điện Ariston NRM640X

GNY:15,000,000

GKM: 13,500,000đ

Bếp điện Ariston NRM640X

Bếp từ Binova BI-2233-I

GNY:18,000,000

GKM: 6,670,000đ

Bếp từ Binova BI-2233-I

Bếp domino điện Ariston DZ 2K IX

GNY:10,000,000

GKM: 9,000,000đ

Bếp domino điện Ariston DZ 2K IX

Bếp điện Binova BI-247-DH

GNY:8,800,000

GKM: 4,000,000đ

Bếp điện Binova BI-247-DH

Bếp điện Binova BI-2266-C

GNY:16,000,000

GKM: 7,890,000đ

Bếp điện Binova BI-2266-C

Bếp Điện Binova BI-248- Ceramic

GNY:11,000,000

GKM: 5,780,000đ

Bếp Điện Binova BI-248- Ceramic

Bếp điện Bosch PKK631B17E

GNY:15,862,000

GKM: 9,600,000đ

Bếp điện Bosch PKK631B17E

Bếp từ Bosch PIY679F17E

GNY:38,446,000

GKM: 20,850,000đ

Bếp từ Bosch PIY679F17E

Bếp từ domino Bosch PIV375N17E

GNY:26,000,000

GKM: 18,090,000đ

Bếp từ domino Bosch PIV375N17E

Bếp từ Bosch PID679F27E
Bếp từ Bosch PIL875L24E

GNY:43,192,000

GKM: 24,470,000đ

Bếp từ Bosch PIL875L24E

Bếp từ Bosch PIV975N17E
Bếp từ Bosch PIJ659F27E

GNY:31,605,000

GKM: 21,750,000đ

Bếp từ Bosch PIJ659F27E

Bếp từ Bosch PID651N24E

GNY:29,987,500

GKM: 16,300,000đ

Bếp từ Bosch PID651N24E

Bếp từ Bosch PIL631B18E

GNY:23,237,500

GKM: 13,500,000đ

Bếp từ Bosch PIL631B18E

Bếp từ Bosch PIV601N17E

GNY:36,955,000

GKM: 25,450,000đ

Bếp từ Bosch PIV601N17E

Bếp domino điện Bosch PKF375V14E

GNY:15,890,000

GKM: 10,300,000đ

Bếp domino điện Bosch PKF375V14E