PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:29,680,000

GKM: 8,039,000 đ

Bếp từ Bosch PIJ651F27E

GNY:21,385,000

GKM: 10,870,000 đ

Bếp domino từ Bosch PIE375N14E

GNY:35,245,000

GKM: 18,230,000 đ

Bếp từ Bosch PID775N24E

GNY:41,909,000

GKM: 20,820,000 đ

Bếp từ Bosch PIL975N14E

GNY:36,485,000

GKM: 14,650,000 đ

Bếp từ Bosch PIR675N17E

GNY:16,650,000

GKM: 13,000,000 đ

Bếp điện Bosch PKK611B17E

GNY:15,550,000

GKM: 9,760,000 đ

Bếp domino điện Bosch PKF375N14E

GNY:22,853,000

GKM: 9,979,000 đ

Bếp từ Bosch PID675N24E

GNY:23,500,000

GKM: 14,000,000 đ

Bếp từ Bosch PMI968MS

GNY:1

GKM: 9,980,000 đ

Bếp điện Bosch PKK651T14E

GNY:1

GKM: 7,750,000 đ

Bếp điện Bosch PKC875N14A

GNY:18,900,000

GKM: 9,990,000 đ

Bếp điện hồng ngoại canzy CZ 620

GNY:18,150,000

GKM: 11,890,000 đ

Bếp từ Cata IRG 603B

GNY:11,000,000

GKM: 7,500,000 đ

Bếp điện Cata T 604 A

GNY:15,800,000

GKM: 6,740,000 đ

Bếp Điện Cata TT 703

GNY:7,700,000

GKM: 7,000,000 đ

Bếp điện Cata TD 302

GNY:23,500,000

GKM: 12,540,000 đ

Bếp từ Cata ISB 704 BK

GNY:17,500,000

GKM: 8,990,000 đ

Bếp từ Cata IB 772