PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

Bếp từ Bosch PIZ975N14E

GNY:41,147,000

GKM: 25,590,000đ

Bếp từ Bosch PIZ975N14E

Bếp từ Bosch PID672F27E

GNY:29,920,000

GKM: 22,650,000đ

Bếp từ Bosch PID672F27E

Bếp từ Bosch PIJ651F27E

GNY:29,680,000

GKM: 15,450,000đ

Bếp từ Bosch PIJ651F27E

Bếp domino từ Bosch PIE375N14E

GNY:21,385,000

GKM: 12,990,000đ

Bếp domino từ Bosch PIE375N14E

Bếp từ Bosch PID775N24E

GNY:35,245,000

GKM: 20,750,000đ

Bếp từ Bosch PID775N24E

Bếp từ Bosch PIL975N14E

GNY:41,909,000

GKM: 23,290,000đ

Bếp từ Bosch PIL975N14E

Bếp từ Bosch PIR675N17E

GNY:36,485,000

GKM: 17,800,000đ

Bếp từ Bosch PIR675N17E

Bếp từ Bosch PIZ901N17E
Bếp điện Bosch PKK611B17E

GNY:16,650,000

GKM: 11,620,000đ

Bếp điện Bosch PKK611B17E

Bếp domino điện Bosch PKF375N14E

GNY:15,550,000

GKM: 10,470,000đ

Bếp domino điện Bosch PKF375N14E

Bếp từ Bosch PID675N24E

GNY:22,653,000

GKM: 18,500,000đ

Bếp từ Bosch PID675N24E

Bếp từ Bosch PMI968MS

GNY:23,500,000

GKM: 13,500,000đ

Bếp từ Bosch PMI968MS

Bếp điện Bosch PKK651T14E
Bếp điện Bosch PKC875N14A
Bếp điện hồng ngoại canzy CZ 620

GNY:18,900,000

GKM: 14,175,000đ

Bếp điện hồng ngoại canzy CZ 620

Bếp từ Cata IRG 603B
Bếp điện Cata T 604 A

GNY:11,000,000

GKM: 5,930,000đ

Bếp điện Cata T 604 A

Bếp Điện Cata TT 703