PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:1

GKM: 1 đ

Bếp từ Bosch PID672F27E

GNY:29,680,000

GKM: 15,750,000 đ

Bếp từ Bosch PIJ651F27E

GNY:21,385,000

GKM: 14,450,000 đ

Bếp domino từ Bosch PIE375N14E

GNY:35,245,000

GKM: 21,900,000 đ

Bếp từ Bosch PID775N24E

GNY:41,909,000

GKM: 27,299,000 đ

Bếp từ Bosch PIL975N14E

GNY:36,485,000

GKM: 19,900,000 đ

Bếp từ Bosch PIR675N17E

GNY:1

GKM: 1 đ

Bếp từ Bosch PIZ901N17E

GNY:16,650,000

GKM: 13,500,000 đ

Bếp điện Bosch PKK611B17E

GNY:15,550,000

GKM: 11,250,000 đ

Bếp domino điện Bosch PKF375N14E

GNY:22,853,000

GKM: 19,890,000 đ

Bếp từ Bosch PID675N24E

GNY:23,500,000

GKM: 13,490,000 đ

Bếp từ Bosch PMI968MS

GNY:18,900,000

GKM: 15,120,000 đ

Bếp điện hồng ngoại canzy CZ 620

GNY:18,150,000

GKM: 11,890,000 đ

Bếp từ Cata IRG 603B

GNY:11,000,000

GKM: 4,350,000 đ

Bếp điện Cata T 604 A

GNY:15,800,000

GKM: 6,740,000 đ

Bếp Điện Cata TT 703

GNY:7,700,000

GKM: 7,000,000 đ

Bếp điện Cata TD 302