PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:13,600,000

GKM: 8,900,000 đ

Bếp từ Faster FS 712I

GNY:16,480,000

GKM: 14,790,000 đ

Bếp điện từ KAFF KF - SD300IC

GNY:16,480,000

GKM: 14,790,000 đ

Bếp từ đôi KAFF KF-SD300II

GNY:28,600,000

GKM: 25,740,000 đ

Bếp điện từ KAFF KF-S48QH

GNY:22,800,000

GKM: 20,500,000 đ

Bếp điện từ KAFF KF-IH68N