PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:16,480,000

GKM: 14,790,000 đ

Bếp từ đôi KAFF KF-SD300II

GNY:28,600,000

GKM: 25,740,000 đ

Bếp điện từ KAFF KF-S48QH

GNY:22,800,000

GKM: 20,500,000 đ

Bếp điện từ KAFF KF-IH68N

GNY:26,200,000

GKM: 0 đ

Bếp điện từ Steba IK 500

GNY:20,152,000

GKM: 13,800,000 đ

Bếp từ Cata IB 0722 DC

GNY:22,490,000

GKM: 19,840,000 đ

Bếp từ đôi Hafele HC-I772A

GNY:22,999,000

GKM: 20,000,000 đ

Bếp từ Hafele HC-I603B

GNY:23,990,000

GKM: 21,990,000 đ

Bếp Từ Hafele HC-I604A

GNY:15,790,000

GKM: 14,790,000 đ

Bếp từ domino Hafele HC-I302B

GNY:16,990,000

GKM: 15,990,000 đ

Bếp Điện hafele HC-R772A

GNY:14,900,000

GKM: 13,990,000 đ

Bếp Điện Hafele HC-R603B

GNY:30,390,000

GKM: 29,390,000 đ

Bếp điện từ HC-M773A

GNY:10,990,000

GKM: 5,750,000 đ

Bếp điện từ Faster FS 628HI

GNY:16,500,000

GKM: 8,500,000 đ

Bếp từ Arber AB-666

GNY:15,400,000

GKM: 8,900,000 đ

Bếp từ Arber AB-667

GNY:13,000,000

GKM: 7,200,000 đ

Bếp từ Arber AB-999AEG

GNY:17,900,000

GKM: 9,450,000 đ

Bếp từ Arber AB-899S

GNY:9,800,000

GKM: 3,000,000 đ

Bếp điện từ Napoli NA400K2