PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:7,700,000

GKM: 4,130,000 đ

Bếp điện Cata TD 302

GNY:23,500,000

GKM: 12,240,000 đ

Bếp từ Cata ISB 704 BK

GNY:17,500,000

GKM: 9,000,000 đ

Bếp từ Cata IB 772

GNY:18,500,000

GKM: 9,750,000 đ

Bếp điện từ Cata IT 773

GNY:13,000,000

GKM: 6,340,000 đ

Bếp từ Cata I2 Plus

GNY:18,200,000

GKM: 9,500,000 đ

Bếp từ Cata I 603B

GNY:46,000,000

GKM: 28,040,000 đ

Bếp từ Cata GIGA 750

GNY:27,500,000

GKM: 14,460,000 đ

Bếp từ Cata GIGA 600 BK

GNY:19,000,000

GKM: 9,250,000 đ

Bếp từ Cata IS 603 B WH

GNY:18,000,000

GKM: 9,500,000 đ

Bếp từ Cata IS 603 B BK

GNY:28,500,000

GKM: 13,249,000 đ

Bếp từ Cata I 704

GNY:18,200,000

GKM: 9,700,000 đ

Bếp từ Cata IB 753 BK

GNY:18,200,000

GKM: 8,320,000 đ

Bếp từ Cata I 604 B

GNY:20,000,000

GKM: 11,620,000 đ

Bếp từ Cata I 603 B WH

GNY:11,000,000

GKM: 5,680,000 đ

Bếp từ Cata I 302

GNY:11,500,000

GKM: 6,050,000 đ

Bếp điện Cata TT 603

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000 đ

Bếp từ đôi Chefs EH DIH366

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX366