PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:23,500,000

GKM: 12,540,000 đ

Bếp từ Cata ISB 704 BK

GNY:17,500,000

GKM: 8,790,000 đ

Bếp từ Cata IB 772

GNY:18,500,000

GKM: 9,690,000 đ

Bếp điện từ Cata IT 773

GNY:13,000,000

GKM: 6,250,000 đ

Bếp từ Cata I2 Plus

GNY:46,000,000

GKM: 28,340,000 đ

Bếp từ Cata GIGA 750

GNY:27,500,000

GKM: 14,760,000 đ

Bếp từ Cata GIGA 600 BK

GNY:19,000,000

GKM: 9,550,000 đ

Bếp từ Cata IS 603 B WH

GNY:18,000,000

GKM: 9,800,000 đ

Bếp từ Cata ISB 603BK

GNY:28,500,000

GKM: 13,500,000 đ

Bếp từ Cata I 704

GNY:18,200,000

GKM: 10,100,000 đ

Bếp từ Cata IB 753 BK

GNY:18,200,000

GKM: 8,620,000 đ

Bếp từ Cata I 604 B

GNY:11,000,000

GKM: 7,800,000 đ

Bếp từ Cata I 302

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000 đ

Bếp từ đôi Chefs EH DIH366

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX366

GNY:18,490,000

GKM: 15,700,000 đ

Bếp từ Chefs EH IH545

GNY:20,490,000

GKM: 17,400,000 đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX545

GNY:12,490,000

GKM: 11,865,000 đ

Bếp từ Chefs EH DIH31A

GNY:14,590,000

GKM: 12,990,000 đ

Bếp từ Chefs EH IH54A