PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

Bếp điện Cata TD 302

GNY:7,700,000

GKM: 4,155,000đ

Bếp điện Cata TD 302

Bếp từ Cata ISB 704BK

GNY:32,500,000

GKM: 7,550,000đ

Bếp từ Cata ISB 704BK

Bếp từ Cata IB 772

GNY:17,500,000

GKM: 9,100,000đ

Bếp từ Cata IB 772

Bếp điện từ Cata IT 773

GNY:18,500,000

GKM: 9,580,000đ

Bếp điện từ Cata IT 773

Bếp từ Cata I2 Plus

GNY:13,000,000

GKM: 6,240,000đ

Bếp từ Cata I2 Plus

Bếp từ Cata I 603B

GNY:18,200,000

GKM: 9,450,000đ

Bếp từ Cata I 603B

Bếp từ Cata GIGA 750

GNY:46,000,000

GKM: 27,000,000đ

Bếp từ Cata GIGA 750

Bếp từ Cata GIGA 600 BK

GNY:27,500,000

GKM: 14,630,000đ

Bếp từ Cata GIGA 600 BK

Bếp từ Cata IS 603 B WH

GNY:19,000,000

GKM: 9,350,000đ

Bếp từ Cata IS 603 B WH

Bếp từ Cata IS 603 B BK

GNY:18,000,000

GKM: 9,850,000đ

Bếp từ Cata IS 603 B BK

Bếp từ Cata I 704
Bếp từ Cata IB 753 BK

GNY:18,200,000

GKM: 9,680,000đ

Bếp từ Cata IB 753 BK

Bếp từ Cata I 604 B

GNY:18,200,000

GKM: 9,300,000đ

Bếp từ Cata I 604 B

Bếp từ Cata I 603 B WH

GNY:20,000,000

GKM: 13,200,000đ

Bếp từ Cata I 603 B WH

Bếp từ Cata I 302

GNY:11,000,000

GKM: 5,720,000đ

Bếp từ Cata I 302

Bếp điện Cata TT 603

GNY:11,500,000

GKM: 7,450,000đ

Bếp điện Cata TT 603

Bếp từ đôi Chefs EH DIH366

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000đ

Bếp từ đôi Chefs EH DIH366

Bếp điện từ Chefs EH MIX366

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000đ

Bếp điện từ Chefs EH MIX366