PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:24,500,000

GKM: 13,380,000 đ

Bếp từ đôi Taka TKI268GE (3700W)

GNY:22,000,000

GKM: 8,990,000 đ

Bếp từ Taka TKI3EU

GNY:8,860,000

GKM: 5,020,000 đ

Bếp từ đôi GIOVANI G-218 DTC

GNY:23,300,000

GKM: 21,200,000 đ

Bếp điện từ munchen GM6629S

GNY:23,300,000

GKM: 21,200,000 đ

Bếp từ đôi Munchen GM 6628S

GNY:19,100,000

GKM: 17,200,000 đ

Bếp từ Munchen GM 292

GNY:17,500,000

GKM: 8,990,000 đ

Bếp từ Arber AB566P

GNY:17,990,000

GKM: 13,190,000 đ

Bếp từ Arber AB 660

GNY:14,500,000

GKM: 7,500,000 đ

Bếp điện từ đôi Arber AB 665

GNY:16,800,000

GKM: 8,000,000 đ

Bếp từ Arber AB 669

GNY:23,800,000

GKM: 21,700,000 đ

Bếp điên từ Munchen GM 5860