PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:19,100,000

GKM: 17,200,000 đ

Bếp từ Munchen GM 292

GNY:17,500,000

GKM: 8,990,000 đ

Bếp từ Arber AB566P

GNY:17,990,000

GKM: 13,190,000 đ

Bếp từ Arber AB 660

GNY:14,500,000

GKM: 7,500,000 đ

Bếp điện từ đôi Arber AB 665

GNY:16,800,000

GKM: 8,000,000 đ

Bếp từ Arber AB 669

GNY:23,800,000

GKM: 21,700,000 đ

Bếp điên từ Munchen GM 5860

GNY:14,500,000

GKM: 8,220,000 đ

Bếp từ đôi Arber AB 395

GNY:12,199,000

GKM: 7,900,000 đ

Bếp điện từ Topy TP-1370s

GNY:14,199,000

GKM: 9,180,000 đ

Bếp điện từ Topy TP-1386s

GNY:12,500,000

GKM: 8,800,000 đ

Bếp Từ Smaragd SI3-6969

GNY:8,400,000

GKM: 6,900,000 đ

Bếp Từ Smaragd SI2-8888

GNY:8,400,000

GKM: 6,900,000 đ

Bếp điện từ Smaragd SH2-8888

GNY:12,500,000

GKM: 8,800,000 đ

Bếp Điện Từ Smaragd SH3-6969

GNY:8,500,000

GKM: 5,500,000 đ

Bếp Từ Smaragd SI2-2868+

GNY:8,500,000

GKM: 5,500,000 đ

Bếp Từ Smaragd SI2-6688+

GNY:21,199,000

GKM: 13,730,000 đ

Bếp điện từ Topy TP-2003IC

GNY:19,699,000

GKM: 8,830,000 đ

Bếp 2 từ TP – A88 Plus

GNY:18,200,000

GKM: 11,810,000 đ

Bếp Từ Đôi TP-1380s