PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:18,890,000

GKM: 12,000,000 đ

Bếp từ Arber AB Luxury868

GNY:23,800,000

GKM: 21,700,000 đ

Bếp điên từ Munchen GM 5860