PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:18,500,000

GKM: 16,675,000 đ

Bếp từ munchen GM2285

GNY:22,800,000

GKM: 20,700,000 đ

Bếp từ Munchen GM 6839

GNY:12,000,000

GKM: 7,990,000 đ

Bếp từ Binova BI-407-ID

GNY:12,000,000

GKM: 7,280,000 đ

Bếp từ Cata I 6003 BK