GNY:14,900,000

GKM: 8,840,000 đ

Bếp gas Brandt TG1212M

GNY:15,500,000

GKM: 9,099,000 đ

Bếp gas Brandt TG1213B

GNY:10,500,000

GKM: 6,999,000 đ

Bếp Domino gas Brandt TG1120B