PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

SỐ BẾP NẤU

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:1,800,000

GKM: 1,154,000 đ

Bếp gas dương kính Arber AB - 6900

GNY:6,650,000

GKM: 3,197,000 đ

Bếp gas Âm AB - 756A

GNY:7,350,000

GKM: 3,537,000 đ

Bếp gas Âm AB - 755B

GNY:5,850,000

GKM: 3,086,000 đ

Bếp gas Âm AB - 734B

GNY:4,950,000

GKM: 2,629,000 đ

Bếp gas Âm AB - 600B

GNY:6,150,000

GKM: 4,557,000 đ

Bếp gas Âm ARBER AB-751A

GNY:7,500,000

GKM: 4,612,000 đ

Bếp gas Âm ARBER AB-752A

GNY:5,250,000

GKM: 3,562,000 đ

Bếp gas Âm ARBER AB-731A

GNY:6,180,000

GKM: 5,512,000 đ

Bếp gas Âm ARBER AB-750B

GNY:5,450,000

GKM: 3,815,000 đ

Bếp gas Âm ARBER AB-732A

GNY:6,180,000

GKM: 4,635,000 đ

Bếp gas Âm ARBER AB-750A

GNY:5,650,000

GKM: 4,500,000 đ

Bếp gas Âm ARBER AB-730B

GNY:7,900,000

GKM: 6,290,000 đ

Bếp Gas Kết Hợp Điện Ariston PH 631 MS IX

GNY:10,000,000

GKM: 9,000,000 đ

Bếp Gas Kết Hợp Điện Ariston PK 741 RQO GH

GNY:35,000,000

GKM: 31,500,000 đ

Bếp Gas Kết Hợp Điện Ariston PH 941 MSTV GH

GNY:7,500,000

GKM: 6,750,000 đ

Bếp Gas Ariston PH 720 RT(GH)

GNY:8,000,000

GKM: 7,200,000 đ

Bếp Gas Ariston PH 640 MST IX

GNY:8,900,000

GKM: 8,000,000 đ

Bếp Gas Ariston PH 730 RT IX