GNY:14,399,000

GKM: 6,080,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 631

GNY:15,290,000

GKM: 10,020,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 641.2

GNY:11,550,000

GKM: 9,240,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TB 600