GNY:14,399,000

GKM: 5,950,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 631

GNY:15,290,000

GKM: 5,710,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 641.2

GNY:11,550,000

GKM: 3,960,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TB 600