SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:21,186,000

GKM: 16,390,000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKK675N24E

GNY:14,399,000

GKM: 5,918,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 631

GNY:15,290,000

GKM: 5,480,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 641.2

GNY:1

GKM: 5,490,000 đ

Bếp hồng ngoại AMICA PH3200ZT

GNY:11,550,000

GKM: 3,790,000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TB 600

GNY:1,950,000

GKM: 1,000,000 đ

Bếp hồng ngoại Arber AB 261

GNY:1,950,000

GKM: 1,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Arber AB 263

GNY:1,950,000

GKM: 1,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Arber AB 366

GNY:8,970,000

GKM: 3,990,000 đ

Bếp hồng ngoại Binova BI 247