SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:13,650,000

GKM: 8,733,000 đ

Bếp hồng ngoại Brandt TV1221B

GNY:17,900,000

GKM: 7,035,000 đ

Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

GNY:18,000,000

GKM: 14,390,000 đ

Bếp hồng ngoại Brauneck BRNI 2004 DE

GNY:22,980,000

GKM: 16,086,000 đ

Bếp hồng ngoại Luxury Canzy CZ 72CBS

GNY:16,000,000

GKM: 11,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Binova BI 2266

GNY:9,980,000

GKM: 6,986,000 đ

Bếp hồng ngoại Canzy CZ 400-2EB

GNY:11,800,000

GKM: 6,912,000 đ

Bếp Domino hồng ngoại Brandt TV1000B

GNY:8,700,000

GKM: 5,930,000 đ

Bếp hồng ngoại Faber FB 2E

GNY:15,500,000

GKM: 7,499,000 đ

Bếp hồng ngoại Faber FB 2ES

GNY:16,600,000

GKM: 9,990,000 đ

Bếp hồng ngoại Faber FB 604E

GNY:16,800,000

GKM: 11,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Faber FB 603E

GNY:10,900,000

GKM: 4,650,000 đ

Bếp hồng ngoại Faber FB604ETS

GNY:10,600,000

GKM: 5,230,000 đ

Bếp hồng ngoại Faber FB604EM

GNY:4,839,000

GKM: 4,824,000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT-400BS

GNY:17,700,000

GKM: 6,724,000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor SV-33S

GNY:16,650,000

GKM: 8,122,000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2V-33TS

GNY:17,200,000

GKM: 17,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT-211AS