SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:4,700,000

GKM: 2,180,000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca DZ 01R

GNY:11,890,000

GKM: 6,730,000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca DZ 7372

GNY:12,950,000

GKM: 8,590,000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca DZ 5803

GNY:14,400,000

GKM: 10,950,000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca DZ 7354

GNY:14,500,000

GKM: 9,950,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoli NA 800K1

GNY:9,750,000

GKM: 6,050,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoli NA 400K1

GNY:6,850,000

GKM: 4,500,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoli CA 108Q1

GNY:2,150,000

GKM: 1,250,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoli NA06E

GNY:30,990,000

GKM: 15,290,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoliz VTC4SE

GNY:14,990,000

GKM: 6,990,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoliz NA 3600CS

GNY:19,990,000

GKM: 5,880,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoliz NA 3800

GNY:27,990,000

GKM: 11,410,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoliz VTC3SE

GNY:2,990,000

GKM: 2,392,000 đ

Bếp hồng ngoại Napoliz NA 01SE

GNY:27,800,000

GKM: 24,120,000 đ

Bếp hồng ngoại Nardi PVF 7KHT 47

GNY:32,800,000

GKM: 26,370,000 đ

Bếp hồng ngoại Nardi PVF 9LT 47

GNY:22,600,000

GKM: 20,340,000 đ

Bếp hồng ngoại Nardi PVF 6E HT 45

GNY:17,900,000

GKM: 16,650,000 đ

Bếp hồng ngoại Nardi PVL 4E HT 33

GNY:13,600,000

GKM: 12,240,000 đ

Bếp hồng ngoại Nardi PVF 3E HT 22