SỐ LƯỢNG BẾP

KHOẢNG GIÁ

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:27,600,000

GKM: 22,230,000 đ

Bếp hồng ngoại Siemens ET675MK21E

GNY:23,770,000

GKM: 20,200,000 đ

Bếp hồng ngoại Siemens ET631BK17E

GNY:22,300,000

GKM: 18,950,000 đ

Bếp hồng ngoại Siemens ET375MA11E

GNY:10,500,000

GKM: 10,500,000 đ

Bếp Domino hồng ngoại Fagor 4MF-2VAX

GNY:23,600,000

GKM: 13,040,000 đ

Bếp hồng ngoại Giovani G 272E

GNY:2,700,000

GKM: 2,100,000 đ

Bếp hồng ngoại Faro FR2-3C

GNY:4,880,000

GKM: 3,416,000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Canzy CZ-817