Chậu Rửa Bát Fagor 2R-1C

GNY:3,350,000

GKM: 2,512,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor 2R-1C

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE 40-40

GNY:5,000,000

GKM: 3,750,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE 40-40

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE 50-40

GNY:6,350,000

GKM: 4,752,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE 50-40

Chậu Rửa Inox Fagor 2MAX-2C

GNY:10,200,000

GKM: 7,650,000đ

Chậu Rửa Inox Fagor 2MAX-2C

Chậu Rửa Bát Fagor 2MAX-2C-1E

GNY:10,600,000

GKM: 7,950,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor 2MAX-2C-1E

Chậu Rửa Bát Fagor OPK-2B

GNY:4,800,000

GKM: 3,600,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor OPK-2B

Chậu Rửa Bát Fagor OKP2B-1D

GNY:7,700,000

GKM: 6,260,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor OKP2B-1D

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE33X2B

GNY:6,300,000

GKM: 5,040,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE33X2B

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE41

GNY:4,700,000

GKM: 3,525,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE41

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE33

GNY:4,400,000

GKM: 3,300,000đ

Chậu Rửa Bát Fagor 2FBE33