PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

Kiểu Dáng

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:6,050,000

GKM: 6,050,000 đ

Chậu Rửa Bát Blancotipo 6s

GNY:4,840,000

GKM: 4,840,000 đ

Chậu Rửa Bát Blancotipo 8

GNY:6,050,000

GKM: 6,050,000 đ

Chậu Rửa Bát Blancotipo 8s

GNY:4,412,000

GKM: 3,750,000 đ

Chậu Rửa Bát Blanco Tipo xl 6s

GNY:5,720,000

GKM: 5,720,000 đ

Chậu Rửa Bát Blancotipo xl 9

GNY:6,710,000

GKM: 5,780,000 đ

Chậu Rửa Bát Blancotipo XL 9S

GNY:7,800,000

GKM: 6,870,000 đ

Chậu Cariny SH 2109

GNY:3,600,000

GKM: 3,170,000 đ

Chậu Cariny ST 8245L

GNY:3,800,000

GKM: 3,350,000 đ

Chậu Cariny ST 8348

GNY:1,850,000

GKM: 1,665,000 đ

Chậu Cariny ST 430

GNY:3,900,000

GKM: 3,510,000 đ

Chậu Cariny ST 8448

GNY:4,500,000

GKM: 3,960,000 đ

Chậu Cariny ST 12050R

GNY:4,230,000

GKM: 3,807,000 đ

Chậu Cariny ST 9445R

GNY:3,700,000

GKM: 3,330,000 đ

Chậu Cariny ST 10050S

GNY:3,350,000

GKM: 3,015,000 đ

Chậu Cariny ST 8050R

GNY:3,100,000

GKM: 2,730,000 đ

Chậu Cariny ST 7846R

GNY:3,960,000

GKM: 3,490,000 đ

Chậu Cariny ST 9243

GNY:1

GKM: 1 đ

Chậu Cariny SH 5845