PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

Kiểu Dáng

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:8,600,000

GKM: 7,570,000 đ

Chậu Cariny SH 200B

GNY:8,150,000

GKM: 7,110,000 đ

Chậu Cariny SH 2105

GNY:8,600,000

GKM: 7,740,000 đ

Chậu Cariny SH 200C

GNY:8,900,000

GKM: 7,840,000 đ

Chậu Cariny SH 2202

GNY:1

GKM: 1 đ

Chậu Cariny SH 5508

GNY:7,900,000

GKM: 6,960,000 đ

Chậu Cariny SH 3011

GNY:8,300,000

GKM: 7,300,000 đ

Chậu Cariny SH 8345

GNY:1

GKM: 1 đ

Chậu Cariny SH 3005

GNY:5,900,000

GKM: 5,310,000 đ

Chậu Cariny SH 1010

GNY:12,000,000

GKM: 10,800,000 đ

Chậu inox mặt kính Cariny SG 2901R

GNY:11,800,000

GKM: 9,800,000 đ

Chậu rửa bát Cariny SH 201B

GNY:8,950,000

GKM: 8,055,000 đ

Chậu Rửa Bát Carysil LMC5

GNY:6,950,000

GKM: 6,255,000 đ

Chậu Rửa Bát Carysil SAA1

GNY:6,950,000

GKM: 6,255,000 đ

Chậu Rửa Bát Carysil WAL1

GNY:7,950,000

GKM: 7,155,000 đ

Chậu Rửa Bát Carysil WAL2

GNY:6,370,000

GKM: 5,733,000 đ

Chậu Rửa Bát Carysil ROA1

GNY:9,035,000

GKM: 8,131,000 đ

Chậu Rửa Bát Carysil ROA2

GNY:7,450,000

GKM: 6,700,000 đ

Chậu Rửa Bát Carysil TAB1