Giá úp xoong nồi inox nan gắn cánh tủ
Giá úp xoong nồi inox hộp
Bộ ngăn kéo Hettich chia xong nồi
Hệ thống ngăn kéo chứa bát đĩa Hettich