Kệ úp bát đĩa di động Wellmax 24A

GNY:4,950,000

GKM: 4,500,000đ

Kệ úp bát đĩa di động Wellmax 24A

Giá bát đĩa 2 tầng Inox ( Tiêu chuẩn Đức) Wellmax SJ304-2
Giá bát đĩa 3 tầng Inox ( Tiêu chuẩn Đức) Wellmax SJ304-3
Kệ kho 2 tầng di động, lắp tủ trên có hệ trợ lực