HÃNG SẢN XUẤT

GNY:4,950,000

GKM: 4,500,000 đ

Kệ úp bát đĩa di động Wellmax 24A

GNY:2,090,000

GKM: 1,900,000 đ

Kệ bát đĩa Cariny CH 26BI

GNY:1,870,000

GKM: 1,700,000 đ

Kệ xoong nồi Cariny CH 25BI

GNY:1,430,000

GKM: 1,300,000 đ

Giá bát đĩa inox sợi vuông Cariny CS 26B

GNY:1,430,000

GKM: 1,300,000 đ

Giá bát đĩa inox sợi vuông Cariny CS 26A

GNY:1,320,000

GKM: 1,200,000 đ

Giá xoong nồi inox sợi vuông Cariny CS 25B

GNY:1,320,000

GKM: 1,200,000 đ

Giá xoong nồi inox sợi vuông Cariny CS 25A