HÃNG SẢN XUẤT

GNY:5,752,000

GKM: 5,200,000 đ

Giá úp bát đĩa di động Cariny KD 24C

GNY:1,375,000

GKM: 1,250,000 đ

Kệ bát đĩa Cariny CW 26

GNY:1,265,000

GKM: 1,150,000 đ

Kệ xoong nồi Cariny CW 25

GNY:1,221,000

GKM: 1,110,000 đ

Giá úp bát đĩa Cariny GB 30

GNY:1,200,000

GKM: 1,080,000 đ

Giá úp bát đĩa Faster FS RS700S

GNY:1,128,000

GKM: 1,015,000 đ

Giá úp bát 2 tầng Faster FS RS900

GNY:9,150,000

GKM: 8,235,000 đ

Hệ di động tủ trên Faster FS KBM80DS

GNY:7,900,000

GKM: 7,110 đ

Hệ di động tủ trên Faster FS EB900SP

GNY:14,500,000

GKM: 13,050,000 đ

Hệ di động tủ trên Faster FS KBM80J

GNY:2,648,000

GKM: 2,383,000 đ

Giá úp bát tủ dưới Faster FS BP900SP

GNY:2,439,000

GKM: 2,195,000 đ

Giá xoong nồi tủ dưới Faster FS DB900SP