Giá đựng gia vị 2 tầng cho ngăn tủ rộng 150mm
Giá đựng gia vị 2 tầng cho ngăn tủ rộng 300mm