Kệ gia vị 2 tầng nan, mạ crome không giảm chấn
Kệ gia vị 3 tầng, nan mạ crome, không giảm chấn
Kệ gia vị nan 3 tầng, mạ crome( Wellmax)
Kệ gia vị nan 3 tầng, mạ crome( Wellmax)
Kệ dao thớt đa năng, inox nan, ray giảm chấn
Kệ dao thớt đa năng, inox nan, ray giảm chấn
Kệ dao thớt đa năng, inox nan, ray giảm chấn
Kệ dao thớt đa năng, inox nan tròn, ray giảm chấn( Wellmax)
Kệ dao thớt đa năng, inox nan tròn, giảm chấn
Kệ dao thớt đa năng, inox nan tròn, ray giảm chấn( Wellmax)
Kệ dao thớt đa năng, inox nan tròn, ray giảm chấn
Kệ dao thớt nan Inox, ray giảm chấn

GNY:1,730,000

GKM: 1,570,000đ

Kệ dao thớt nan Inox, ray giảm chấn

Kệ dao thớt đa năng mạ crome nan, ray giảm chấn