GNY:1,500,000

GKM: 1,360,000 đ

Kệ gia vị nan 3 tầng, mạ crome( Wellmax)

GNY:1,500,000

GKM: 1,360,000 đ

Kệ gia vị nan 3 tầng, mạ crome( Wellmax)

GNY:1,730,000

GKM: 1,570,000 đ

Kệ dao thớt nan Inox, ray giảm chấn