HÃNG SẢN XUẤT

GNY:1,925,000

GKM: 1,750,000 đ

Kệ dao thớt inox hộp Cariny CG 1840

GNY:1,815,000

GKM: 1,650,000 đ

Kệ dao thớt inox hộp Cariny CG 1835

GNY:1,500,000

GKM: 1,360,000 đ

Kệ gia vị nan 3 tầng, mạ crome( Wellmax)

GNY:1,500,000

GKM: 1,360,000 đ

Kệ gia vị nan 3 tầng, mạ crome( Wellmax)

GNY:1,730,000

GKM: 1,570,000 đ

Kệ dao thớt nan Inox, ray giảm chấn