GNY:4,950,000

GKM: 4,500,000 đ

Kệ liên hoàn, mở trái/ phải, giảm chấn