Kệ góc liên hoàn, mở trái/ phải, giảm chấn
Kệ liên hoàn hình lá, mở trái, giảm chấn
Kệ liên hoàn, mở trái/ phải, giảm chấn
Kệ liên hoàn nan mạ crome ray giảm chấn Grass