Khay chia thìa dĩa Cariny KCC-450/500
Khay chia thìa dĩa Cariny KCI-450/500