GNY:1,470,000

GKM: 1,323,000 đ

Khay chia thìa dĩa Faster FS CT500S

GNY:475,000

GKM: 427,500 đ

Khay giữ đĩa Faster FS A1001