GNY:935,000

GKM: 850,000 đ

Khay chia Orga cho ray hộp Innotech