Khay chia ô ngăn kéo inox, 6 ngăn( Wellmax)
Khay chia ô thìa dĩa CT-400C

GNY:320,000

GKM: 290,000đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-400C

Khay chia ô thìa dĩa CT-450C

GNY:396,000

GKM: 360,000đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-450C

Khay chia ô thìa dĩa CT-500C

GNY:440,000

GKM: 400,000đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-500C

Khay chia ô thìa dĩa( Trắng/ xanh) CT-600C
Khay chia ô thìa dĩa( Trắng/ xanh) CT-700C
Khay chia ô thìa dĩa( Trắng/ xanh) CT-800C
Khay chia ô thìa dĩa( Trắng/ xanh) CT-900C