HÃNG SẢN XUẤT

Ray TANDEM

GNY:1

GKM: 1đ

Ray TANDEM

Khay chia thìa dĩa Cariny KCC-450/500
Khay chia thìa dĩa Cariny KCI-450/500
Khay chia ô ngăn kéo inox, 6 ngăn( Wellmax)
Khay chia ô thìa dĩa CT-400C

GNY:320,000

GKM: 290,000đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-400C

Khay chia ô thìa dĩa CT-450C

GNY:396,000

GKM: 360,000đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-450C

Khay chia ô thìa dĩa CT-500C

GNY:440,000

GKM: 400,000đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-500C

Khay chia ô thìa dĩa( Trắng/ xanh) CT-600C
Khay chia ô thìa dĩa( Trắng/ xanh) CT-700C
Khay chia ô thìa dĩa( Trắng/ xanh) CT-800C
Khay chia ô thìa dĩa( Trắng/ xanh) CT-900C
Khay chia Orga cho ray hộp Innotech

GNY:935,000

GKM: 850,000đ

Khay chia Orga cho ray hộp Innotech

Khay chia thìa dĩa Faster FS CT500S

GNY:1,470,000

GKM: 1,323,000đ

Khay chia thìa dĩa Faster FS CT500S

Khay giữ đĩa Faster FS A1001

GNY:475,000

GKM: 427,500đ

Khay giữ đĩa Faster FS A1001