GNY:11,500,000

GKM: 8,100,000 đ

Lò nướng Cata LC 840 BK

GNY:1

GKM: 1 đ

Lò nướng Cata FO 620

GNY:13,000,000

GKM: 8,200,000 đ

Lò Nướng Cata CD 760

GNY:10,500,000

GKM: 8,200,000 đ

Lò Nướng Cata ME 605D

GNY:11,000,000

GKM: 8,200,000 đ

Lò Nướng Cata CM 760

GNY:17,000,000

GKM: 10,750,000 đ

Lò Nướng Cata ME 611 DI

GNY:39,850,000

GKM: 26,560,000 đ

Lò Nướng Cata ME 910

GNY:1

GKM: 1 đ

Lò Nướng Cata FO 680

GNY:1

GKM: 1 đ

Lò Nướng Cata HGR 9S

GNY:12,500,000

GKM: 8,500,000 đ

Lò Nướng Cata ME 605 TCP

GNY:16,500,000

GKM: 8,490,000 đ

Lò Nướng Cata CDP 780 AS BK

GNY:16,000,000

GKM: 11,400,000 đ

Lò nướng Cata LC 890 D BK