GNY:11,500,000

GKM: 9,090,000 đ

Lò nướng Malloca EB - 5BC20

GNY:12,900,000

GKM: 6,580,000 đ

Lò Nướng Điện Malloca EB-5C11

GNY:11,500,000

GKM: 7,970,000 đ

Lò Nướng Malloca EB-5BC15

GNY:20,000,000

GKM: 1,536,000 đ

Lò nướng Malloca MOV-65TS

GNY:16,300,000

GKM: 13,320,000 đ

Lò nướng Malloca EB-8B25

GNY:17,900,000

GKM: 15,000,000 đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC20

GNY:16,170,000

GKM: 14,553,000 đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC15A

GNY:15,950,000

GKM: 12,980,000 đ

Lò nướng Malloca EB-8C11R

GNY:15,850,000

GKM: 12,140,000 đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC40

GNY:17,350,000

GKM: 12,990,000 đ

Lò Nướng Điện Malloca EB-8BC36

GNY:15,700,000

GKM: 12,320,000 đ

Lò Nướng Malloca EB - 8C11

GNY:14,900,000

GKM: 12,320,000 đ

Lò Nướng Điện Malloca EB - 8BC22

GNY:14,500,000

GKM: 12,090,000 đ

Lò Nướng Điện Malloca EB 8B16

GNY:15,990,000

GKM: 12,090,000 đ

Lò Nướng Malloca EB 8BC15