GNY:38,600,000

GKM: 32,800,000 đ

Lò nướng Rosieres RF4620IN

GNY:24,800,000

GKM: 18,600,000 đ

Lò nướng Rosieres RF43IN

GNY:43,600,000

GKM: 37,000,000 đ

Lò nướng Rosieres RMC350EIN

GNY:19,900,000

GKM: 17,900,000 đ

Lò nướng Rosieres RFI4264MIN