Lò Nướng Teka HL 940

GNY:40,590,000

GKM: 35,700,000đ

Lò Nướng Teka HL 940

Lò Nướng Teka HL 850

GNY:24,299,000

GKM: 20,400,000đ

Lò Nướng Teka HL 850

Lò Nướng Teka AT 870

GNY:29,799,000

GKM: 25,329,000đ

Lò Nướng Teka AT 870

Lò Nướng Teka HE 545

GNY:12,749,000

GKM: 11,400,000đ

Lò Nướng Teka HE 545

Lò nướng Teka HE 615
Lò Nướng Teka HE 635

GNY:16,049,000

GKM: 13,641,000đ

Lò Nướng Teka HE 635

Lò Nướng Teka HA 830

GNY:18,590,000

GKM: 15,800,000đ

Lò Nướng Teka HA 830

Lò Nướng Teka HKL 970 SC

GNY:39,039,000

GKM: 34,679,000đ

Lò Nướng Teka HKL 970 SC

Lò Nướng Teka HL 870

GNY:28,699,000

GKM: 25,330,000đ

Lò Nướng Teka HL 870

Lò Nướng Teka HA 855

GNY:22,869,000

GKM: 19,440,000đ

Lò Nướng Teka HA 855

Lò Nướng Teka HA 870

GNY:28,589,000

GKM: 24,000,000đ

Lò Nướng Teka HA 870

Lò nướng điện Teka HE-720 Reflex

GNY:19,899,000

GKM: 16,915,000đ

Lò nướng điện Teka HE-720 Reflex

Lò nướng điện Teka HS 615

GNY:14,619,000

GKM: 12,430,000đ

Lò nướng điện Teka HS 615

Lò nướng điện Teka HS 635

GNY:16,049,000

GKM: 13,650,000đ

Lò nướng điện Teka HS 635

Lò nướng điện Teka HS 735

GNY:17,699,000

GKM: 14,750,000đ

Lò nướng điện Teka HS 735

Lò nướng điện HL 870

GNY:29,799,000

GKM: 25,300,000đ

Lò nướng điện HL 870

Lò nướng điện Teka HL 850

GNY:25,509,000

GKM: 22,500,000đ

Lò nướng điện Teka HL 850

Lò nướng điện Teka HL 940

GNY:40,590,000

GKM: 35,520,000đ

Lò nướng điện Teka HL 940

Lò nướng điện Teka HL 45.15

GNY:32,549,000

GKM: 27,660,000đ

Lò nướng điện Teka HL 45.15

Lò nướng điện Teka FSO 40M

GNY:4,950,000

GKM: 4,550,000đ

Lò nướng điện Teka FSO 40M