PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

Lò nướng Taka

Lò nướng TAKA

Lò nướng TAKA

Lò nướng ELBA

Lò nướng Rosieres RFI 4264 MIN

GNY:19,900,000

GKM: 17,910,000đ

Lò nướng Rosieres RFI 4264 MIN

Lò nướng Rosieres RFI 4064 MIN

GNY:16,800,000

GKM: 15,120,000đ

Lò nướng Rosieres RFI 4064 MIN

Lò nướng Taka TK-OV14T-3G

GNY:14,950,000

GKM: 9,690,000đ

Lò nướng Taka TK-OV14T-3G

Lò nướng Taka TK-OV09D-3G

GNY:13,800,000

GKM: 8,890,000đ

Lò nướng Taka TK-OV09D-3G

Lò nướng Chefs EH-BO7030S

GNY:12,900,000

GKM: 11,600,000đ

Lò nướng Chefs EH-BO7030S

Lò nướng Chefs EH-BO1107S

GNY:15,900,000

GKM: 14,300,000đ

Lò nướng Chefs EH-BO1107S

Lò nướng Chefs EH-BO9090B

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000đ

Lò nướng Chefs EH-BO9090B

Lò nướng Chefs EH-BO1112B

GNY:18,500,000

GKM: 16,650,000đ

Lò nướng Chefs EH-BO1112B

Lò nướng ELBA ELIO 800

GNY:24,200,000

GKM: 21,780,000đ

Lò nướng ELBA ELIO 800

Lò nướng ELBA ELIO 600

GNY:19,600,000

GKM: 17,640,000đ

Lò nướng ELBA ELIO 600

Lò nướng ELBA ELIO 624

GNY:16,600,000

GKM: 14,940,000đ

Lò nướng ELBA ELIO 624

Lò nướng Canzy CZ 106F

GNY:18,980,000

GKM: 14,235,000đ

Lò nướng Canzy CZ 106F

Lò nướng Canzy CZ 805DP

GNY:15,980,000

GKM: 11,985,000đ

Lò nướng Canzy CZ 805DP

Lò nướng Canzy CZ 807 TP

GNY:15,980,000

GKM: 11,985,000đ

Lò nướng Canzy CZ 807 TP