PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:29,689,000

GKM: 13,999,000 đ

Lò nướng điện Teka HLB 860

GNY:24,849,000

GKM: 16,799,000 đ

Lò nướng điện Teka HLB 840 WHITE

GNY:24,849,000

GKM: 16,899,000 đ

Lò nướng điện Teka HLB 840

GNY:51,689,000

GKM: 35,499,000 đ

Lò nướng điện Teka IOVEN INOX

GNY:17,699,000

GKM: 14,199,000 đ

Lò nướng điện Teka HSB 635

GNY:16,049,000

GKM: 10,989,000 đ

Lò nướng điện Teka HSB 615

GNY:18,689,000

GKM: 14,950,000 đ

Lò nướng điện Teka HS 735

GNY:23,089,000

GKM: 15,799,000 đ

Lò nướng điện Teka HLC 840

GNY:36,399,000

GKM: 24,499,000 đ

Lò nướng kết hợp vi sóng Teka HLC 847 C

GNY:12,000,000

GKM: 9,600,000 đ

Lò nướng Cata OMD 7009 X

GNY:12,500,000

GKM: 8,200,000 đ

Lò nướng Cata ME7107 BK