PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

Lò nướng Taka

Lò nướng TAKA

Lò nướng TAKA

Lò nướng ELBA

Lò nướng Bosch HBC86K753B

GNY:41,855,000

GKM: 37,700,000đ

Lò nướng Bosch HBC86K753B

Lò nướng kèm vi sóng Bosch HBC86P763

GNY:58,360,000

GKM: 46,690,000đ

Lò nướng kèm vi sóng Bosch HBC86P763

Lò Nướng kèm vi sóng Bosch HBC24D533

GNY:47,253,000

GKM: 47,253,000đ

Lò Nướng kèm vi sóng Bosch HBC24D533

Lò nướng kết hợp vi sóng Bosch HBC84K533
Lò nướng kèm lò vi sóng Bosch HBC84E663

GNY:60,790,000

GKM: 44,550,000đ

Lò nướng kèm lò vi sóng Bosch HBC84E663

Lò Nướng Cata ME 610 PIRO I
Lò nướng Cata LC 840 BK

GNY:11,500,000

GKM: 8,000,000đ

Lò nướng Cata LC 840 BK

Lò nướng Cata FO 620
Lò Nướng Cata CD 760

GNY:13,000,000

GKM: 7,500,000đ

Lò Nướng Cata CD 760

Lò Nướng Cata ME 605D

GNY:10,500,000

GKM: 8,200,000đ

Lò Nướng Cata ME 605D

Lò Nướng Cata CM 760

GNY:11,000,000

GKM: 7,800,000đ

Lò Nướng Cata CM 760

Lò Nướng Cata ME 611 DI

GNY:17,000,000

GKM: 9,050,000đ

Lò Nướng Cata ME 611 DI

Lò Nướng Cata ME 910
Lò Nướng Cata FO 680

GNY:1,800,000

GKM: 14,200,000đ

Lò Nướng Cata FO 680

Lò Nướng Cata HGR 9S
Lò nướng CANZY CZ AK500

GNY:13,280,000

GKM: 9,960,000đ

Lò nướng CANZY CZ AK500

Lò nướng Canzy CZ 9DC

GNY:16,980,000

GKM: 12,735,000đ

Lò nướng Canzy CZ 9DC

Lò nướng Canzy CZ 11EB

GNY:19,980,000

GKM: 14,985,000đ

Lò nướng Canzy CZ 11EB