PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:41,855,000

GKM: 19,499,000 đ

Lò nướng Bosch HBC86K753B

GNY:58,360,000

GKM: 46,690,000 đ

Lò nướng kèm vi sóng Bosch HBC86P763

GNY:47,253,000

GKM: 47,253,000 đ

Lò Nướng kèm vi sóng Bosch HBC24D533

GNY:65,990,000

GKM: 38,999,000 đ

Lò nướng kết hợp vi sóng Bosch HBC84K533

GNY:60,790,000

GKM: 42,499,000 đ

Lò nướng kèm lò vi sóng Bosch HBC84E663

GNY:11,500,000

GKM: 6,980,000 đ

Lò nướng Cata LC 840 BK

GNY:1

GKM: 1 đ

Lò nướng Cata FO 620

GNY:13,000,000

GKM: 6,849,000 đ

Lò Nướng Cata CD 760

GNY:10,500,000

GKM: 7,500,000 đ

Lò Nướng Cata ME 605D

GNY:11,500,000

GKM: 7,500,000 đ

Lò Nướng Cata CM 760

GNY:39,850,000

GKM: 26,560,000 đ

Lò Nướng Cata ME 910

GNY:1

GKM: 1 đ

Lò Nướng Cata FO 680

GNY:1

GKM: 1 đ

Lò Nướng Cata HGR 9S

GNY:13,280,000

GKM: 7,250,000 đ

Lò nướng CANZY CZ AK500

GNY:16,980,000

GKM: 13,584,000 đ

Lò nướng Canzy CZ 9DC

GNY:19,980,000

GKM: 13,986,000 đ

Lò nướng Canzy CZ 11EB

GNY:16,950,000

GKM: 94,980,000 đ

Lò Nướng Fagor 6H-114AX