PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:20,500,000

GKM: 20,500,000 đ

Lò nướng Fagor 6H-175B X

GNY:27,500,000

GKM: 19,449,000 đ

Lò Nướng Fagor 6H-200ARX

GNY:27,500,000

GKM: 18,799,000 đ

Lò Nướng Fagor 6H-200A LX

GNY:22,900,000

GKM: 13,889,000 đ

Lò Nướng Đa Năng Fagor 6H-196 AX

GNY:25,850,000

GKM: 18,399,000 đ

Lò Nướng Đa Năng Fagor 6H-197AX

GNY:34,500,000

GKM: 22,279,000 đ

Lò Nướng Đa Năng Fagor 6H-800ATCX

GNY:32,950,000

GKM: 24,711,000 đ

Lò Nướng Đa Năng Fagor 6H-815ATCX

GNY:36,300,000

GKM: 23,429,000 đ

Lò Nướng Kèm Vi Sóng Fagor 6H-570ATCX

GNY:38,500,000

GKM: 38,500,000 đ

Lò Nướng Nhiệt phân Fagor 6H-760BX

GNY:39,950,000

GKM: 24,928,000 đ

Lò Nướng Nhiệt phân Fagor 6H-880ATCX

GNY:33,900,000

GKM: 33,900,000 đ

Lò Nướng Fagor 6H-545 BX

GNY:33,900,000

GKM: 31,589,000 đ

Lò Nướng Fagor 6H-545 A X

GNY:39,900,000

GKM: 30,899,000 đ

Lò Nướng Fagor 5H-936X

GNY:47,500,000

GKM: 47,500,000 đ

Lò Nướng Fagor 6H-936AX

GNY:11,500,000

GKM: 9,090,000 đ

Lò nướng Malloca EB - 5BC20

GNY:12,900,000

GKM: 6,580,000 đ

Lò Nướng Điện Malloca EB-5C11

GNY:11,500,000

GKM: 7,970,000 đ

Lò Nướng Malloca EB-5BC15

GNY:20,000,000

GKM: 1,736,000 đ

Lò nướng Malloca MOV-65TS