PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

Lò nướng Taka

Lò nướng TAKA

Lò nướng TAKA

Lò nướng ELBA

Lò nướng Malloca MOV-65TS

GNY:20,000,000

GKM: 16,600,000đ

Lò nướng Malloca MOV-65TS

Lò nướng Malloca EB-8B25

GNY:16,300,000

GKM: 14,000,000đ

Lò nướng Malloca EB-8B25

Lò Nướng Malloca EB-8BC20

GNY:17,900,000

GKM: 15,000,000đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC20

Lò Nướng Malloca EB-8BC15A

GNY:15,700,000

GKM: 14,130,000đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC15A

Lò nướng Malloca EB-8C11R

GNY:15,950,000

GKM: 14,300,000đ

Lò nướng Malloca EB-8C11R

Lò Nướng Malloca EB-8BC40

GNY:15,850,000

GKM: 13,400,000đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC40

Lò Nướng Điện Malloca EB-8BC36

GNY:17,350,000

GKM: 15,600,000đ

Lò Nướng Điện Malloca EB-8BC36

Lò Nướng Malloca EB - 8C11

GNY:15,700,000

GKM: 13,300,000đ

Lò Nướng Malloca EB - 8C11

Lò Nướng Điện Malloca EB - 8BC22

GNY:14,900,000

GKM: 13,112,000đ

Lò Nướng Điện Malloca EB - 8BC22

Lò Nướng Điện Malloca EB 8B16

GNY:14,500,000

GKM: 13,000,000đ

Lò Nướng Điện Malloca EB 8B16

Lò Nướng Malloca EB 8BC15

GNY:15,990,000

GKM: 13,250,000đ

Lò Nướng Malloca EB 8BC15

Lò nướng Napoli NA 83BA

GNY:13,900,000

GKM: 9,670,000đ

Lò nướng Napoli NA 83BA

Lò nướng Napoli NA 0603

GNY:12,900,000

GKM: 9,240,000đ

Lò nướng Napoli NA 0603

Lò nướng Napoli NA 0602

GNY:13,900,000

GKM: 8,190,000đ

Lò nướng Napoli NA 0602

Lò nướng Napoliz NA-550E

GNY:13,590,000

GKM: 8,800,000đ

Lò nướng Napoliz NA-550E

Lò Nướng Nardi FEX 47 T70 N5

GNY:42,300,000

GKM: 38,070,000đ

Lò Nướng Nardi FEX 47 T70 N5

Lò Nướng Nardi FEX 077 N

GNY:15,600,000

GKM: 14,040,000đ

Lò Nướng Nardi FEX 077 N

Lò Nướng Điện Nardi FEX 27 62 XS

GNY:22,600,000

GKM: 20,300,000đ

Lò Nướng Điện Nardi FEX 27 62 XS