PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:16,300,000

GKM: 13,320,000 đ

Lò nướng Malloca EB-8B25

GNY:17,900,000

GKM: 15,000,000 đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC20

GNY:16,170,000

GKM: 14,553,000 đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC15A

GNY:15,950,000

GKM: 12,980,000 đ

Lò nướng Malloca EB-8C11R

GNY:15,850,000

GKM: 12,140,000 đ

Lò Nướng Malloca EB-8BC40

GNY:17,350,000

GKM: 12,990,000 đ

Lò Nướng Điện Malloca EB-8BC36

GNY:15,700,000

GKM: 12,320,000 đ

Lò Nướng Malloca EB - 8C11

GNY:14,900,000

GKM: 12,320,000 đ

Lò Nướng Điện Malloca EB - 8BC22

GNY:14,500,000

GKM: 12,090,000 đ

Lò Nướng Điện Malloca EB 8B16

GNY:15,990,000

GKM: 12,090,000 đ

Lò Nướng Malloca EB 8BC15

GNY:13,900,000

GKM: 8,330,000 đ

Lò nướng Napoli NA 83BA

GNY:12,900,000

GKM: 9,240,000 đ

Lò nướng Napoli NA 0603

GNY:13,900,000

GKM: 8,190,000 đ

Lò nướng Napoli NA 0602

GNY:13,590,000

GKM: 10,872,000 đ

Lò nướng Napoliz NA-550E

GNY:42,300,000

GKM: 38,070,000 đ

Lò Nướng Nardi FEX 47 T70 N5

GNY:15,600,000

GKM: 14,040,000 đ

Lò Nướng Nardi FEX 077 N

GNY:22,600,000

GKM: 20,340,000 đ

Lò Nướng Điện Nardi FEX 27 62 XS

GNY:23,800,000

GKM: 21,420,000 đ

Lò Nướng Nardi FRX 460 B R