PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:33,600,000

GKM: 30,240,000 đ

Lò Nướng Điện Nardi FEA 297 XN

GNY:43,600,000

GKM: 39,240,000 đ

Lò Nướng Nardi FEX65T70XN5

GNY:13,280,000

GKM: 6,950,000 đ

Lò nướng Sevilla SV-291

GNY:27,600,000

GKM: 23,460,000 đ

Lò Nướng Siemens HB33CR550

GNY:26,870,000

GKM: 22,840,000 đ

Lò Nướng Siemens HB78RU571E

GNY:29,980,000

GKM: 25,483,000 đ

Lò Nướng Siemens HB74AB520E

GNY:28,800,000

GKM: 24,480,000 đ

Lò Nướng Siemens HB56GS551E

GNY:29,500,000

GKM: 25,075,000 đ

Lò Nướng Siemens HB43AS552E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Nướng Siemens HB10AB550E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Nướng Siemens HB22AR521E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Nướng Siemens HB21AB551E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Nướng Siemens HB25D5L2

GNY:40,590,000

GKM: 27,497,000 đ

Lò Nướng Teka HL 940

GNY:25,509,000

GKM: 17,445,000 đ

Lò Nướng Teka HL 850

GNY:29,799,000

GKM: 25,329,000 đ

Lò Nướng Teka AT 870

GNY:12,749,000

GKM: 8,683,000 đ

Lò Nướng Teka HE 545

GNY:1

GKM: 1 đ

Lò nướng Teka HE 615

GNY:16,049,000

GKM: 10,523,000 đ

Lò Nướng Teka HE 635