PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

Lò nướng Taka

Lò nướng TAKA

Lò nướng TAKA

Lò nướng ELBA

Lò Nướng Nardi FRX 460 B R

GNY:23,800,000

GKM: 21,420,000đ

Lò Nướng Nardi FRX 460 B R

Lò Nướng Điện Nardi FEA 297 XN

GNY:33,600,000

GKM: 30,240,000đ

Lò Nướng Điện Nardi FEA 297 XN

Lò Nướng Nardi FEX65T70XN5

GNY:43,600,000

GKM: 39,240,000đ

Lò Nướng Nardi FEX65T70XN5

Lò nướng Sevilla SV-291

GNY:12,680,000

GKM: 9,510,000đ

Lò nướng Sevilla SV-291

Lò Nướng Siemens HB33CR550

GNY:27,600,000

GKM: 23,460,000đ

Lò Nướng Siemens HB33CR550

Lò Nướng Siemens HB78RU571E

GNY:26,870,000

GKM: 22,840,000đ

Lò Nướng Siemens HB78RU571E

Lò Nướng Siemens HB74AB520E

GNY:29,980,000

GKM: 25,483,000đ

Lò Nướng Siemens HB74AB520E

Lò Nướng Siemens HB56GS551E

GNY:28,800,000

GKM: 24,480,000đ

Lò Nướng Siemens HB56GS551E

Lò Nướng Siemens HB43AS552E

GNY:29,500,000

GKM: 25,075,000đ

Lò Nướng Siemens HB43AS552E

Lò Nướng Siemens HB10AB550E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000đ

Lò Nướng Siemens HB10AB550E

Lò Nướng Siemens HB22AR521E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000đ

Lò Nướng Siemens HB22AR521E

Lò Nướng Siemens HB21AB551E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000đ

Lò Nướng Siemens HB21AB551E

Lò Nướng Siemens HB25D5L2

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000đ

Lò Nướng Siemens HB25D5L2

Lò Nướng Teka HL 940

GNY:40,590,000

GKM: 35,700,000đ

Lò Nướng Teka HL 940

Lò Nướng Teka HL 850

GNY:24,299,000

GKM: 20,400,000đ

Lò Nướng Teka HL 850

Lò Nướng Teka AT 870

GNY:29,799,000

GKM: 25,329,000đ

Lò Nướng Teka AT 870

Lò Nướng Teka HE 545

GNY:12,749,000

GKM: 11,400,000đ

Lò Nướng Teka HE 545

Lò nướng Teka HE 615