GNY:9,980,000

GKM: 5,600,000 đ

Lò vi sóng âm tủ Faster FS MOV01

GNY:9,890,000

GKM: 7,418,000 đ

Lò vi sóng Faster Eco MOVI