GNY:9,980,000

GKM: 4,740,000 đ

Lò vi sóng âm tủ Faster FS MOV01

GNY:9,890,000

GKM: 7,410,000 đ

Lò vi sóng Faster Eco MOVI