Lò Vi Sóng Âm Tủ Nardi MW 25 X

GNY:16,800,000

GKM: 15,100,000đ

Lò Vi Sóng Âm Tủ Nardi MW 25 X

Lò vi ba NARDI MW 26 EX

GNY:20,900,000

GKM: 17,900,000đ

Lò vi ba NARDI MW 26 EX