Lò Vi Sóng Teka MWE 22 EGL

GNY:20,990,000

GKM: 16,799,000đ

Lò Vi Sóng Teka MWE 22 EGL

Lò Vi Sóng Teka MWE 210G

GNY:3,729,000

GKM: 2,950,000đ

Lò Vi Sóng Teka MWE 210G

Lò Vi Sóng Teka MWE 22 BI

GNY:17,149,000

GKM: 14,580,000đ

Lò Vi Sóng Teka MWE 22 BI

Lò Vi Sóng Teka TMW 18 BHG

GNY:15,950,000

GKM: 13,560,000đ

Lò Vi Sóng Teka TMW 18 BHG

Lò Vi Sóng Teka MWL 22 EGL

GNY:23,859,000

GKM: 21,121,000đ

Lò Vi Sóng Teka MWL 22 EGL

Lò Vi Sóng Teka MC 32 BIS

GNY:34,199,000

GKM: 29,070,000đ

Lò Vi Sóng Teka MC 32 BIS

Lò vi sóng Teka MWL 32 BIS

GNY:27,049,000

GKM: 23,500,000đ

Lò vi sóng Teka MWL 32 BIS

Lò vi sóng Teka MCL 32 BIS

GNY:34,199,000

GKM: 34,199,000đ

Lò vi sóng Teka MCL 32 BIS

Lò vi sóng Teka MWS 20 BIS

GNY:14,399,000

GKM: 12,240,000đ

Lò vi sóng Teka MWS 20 BIS

Lò vi sóng Teka MWE 210G

GNY:3,729,000

GKM: 2,950,000đ

Lò vi sóng Teka MWE 210G

Lò vi sóng Teka MWS 22 EGL

GNY:20,999,000

GKM: 17,850,000đ

Lò vi sóng Teka MWS 22 EGL

Lò vi sóng Teka MWS 22 BI

GNY:17,699,000

GKM: 15,280,000đ

Lò vi sóng Teka MWS 22 BI

Lò vi sóng Teka MWL 20 BI

GNY:18,429,000

GKM: 15,500,000đ

Lò vi sóng Teka MWL 20 BI