PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

XUẤT XỨ

SỐ TRƯƠNG TRÌNH

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:9,800,000

GKM: 7,620,000 đ

Lò Vi Sóng Malloca MW 27SF

GNY:11,300,000

GKM: 8,239,000 đ

Lò Vi Sóng Malloca MW 31GF

GNY:10,700,000

GKM: 7,990,000 đ

Lò Vi Sóng Malloca MW 31SF

GNY:16,800,000

GKM: 15,120,000 đ

Lò Vi Sóng Âm Tủ Nardi MW 25 X

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Vi Sóng Siemens HF25M5R2

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Vi Sóng Siemens HF24G562

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Vi Sóng Siemens HF15G561

GNY:4,500,000

GKM: 4,200,000 đ

Lò Vi Sóng Teka MWE 210G

GNY:17,149,000

GKM: 11,693,000 đ

Lò Vi Sóng Teka MWE 22 BI

GNY:15,950,000

GKM: 9,297,000 đ

Lò Vi Sóng Teka TMW 18 BHG

GNY:24,849,000

GKM: 9,819,000 đ

Lò Vi Sóng Teka MWL 22 EGL

GNY:34,199,000

GKM: 17,133,000 đ

Lò Vi Sóng Teka MC 32 BIS

GNY:9,980,000

GKM: 4,740,000 đ

Lò vi sóng âm tủ Faster FS MOV01

GNY:9,890,000

GKM: 7,410,000 đ

Lò vi sóng Faster Eco MOVI

GNY:20,900,000

GKM: 17,900,000 đ

Lò vi ba NARDI MW 26 EX

GNY:10,900,000

GKM: 8,990,000 đ

Lò vi sóng Kucy KMO 2568

GNY:11,900,000

GKM: 10,100,000 đ

Lò vi sóng Kucy KMO 3068

GNY:39,500,000

GKM: 31,600,000 đ

Lò vi sóng Brandt ME1255X